Galéria

4.výročná konferencia NEEBOR, Joensuu

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId01f29f7640

5.výročná konferencia NEEBOR, Prešov

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId0016fd94b7

NEEBOR Study visit - Prešov

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId091628e2e8

Záverečná konferencia NEEBOR, Brusel

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProIdeb7281cb93

Záverečná konferencia

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId305fdc95f2

Konferencia - Tatry

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId5eb02ed2eb

Rozvoj a spájanie ľudských zdrojov, školenie - Prešov

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId451ed19b32

Rozvoj cestovného ruchu v odľahlých regiónoch pre seniorov -Tourage

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProIdab4b927413

SUCC - Slovakian - Ukrainian Culture Centre, Partnerstvo bez hraníc, workshop 1

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId92e2dcf5b3

SUCC - Slovakian - Ukrainian Culture Centre, Partnerstvo bez hraníc, workshop 2

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId9e1c08d6aa

Politika regionálneho rozvoja a stratégie ministerstva v rámci rozvoja inkubátorov - návšteva z Azerbajdžanu

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId387a927145

Projekt Thetris - THEmatic Transnational church Route development with the involvement of local Society

View the embedded image gallery online at:
https://www.arrpsk.sk/index.php/galeria#sigProId1cd4aee624

     

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov