Kontakt

Kontakt

  Ekonomicko - technický odbor

Asistentka generálneho riaditeľa:

Katarína Petriková

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 388

mobil: 0905 557 804

Ekonomický úsek:

Mgr. Iveta Kubáneková

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 381

mobil: 0907 801 472

 

Odbor prípravy a realizácie medzinárodných a cezhraničných projektov

 

Projektový manažér 

Mgr. Martina Martonová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 388

mobil: 0907 801 474

 

 

Odbor verejného obstarávania

Projektový manažér s VO

Ing. Peter Lupták

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 382

mobil: 0915 963 032

 

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR S VO

MGR. JARMILA FABIANOVÁ

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 382

mobil: 0915 963 037

 

 

 

Odbor implementácie a realizácie projektov:  

Vedúca odboru

Ing. Zuzana Zemčáková

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 382

mobil: 0905 298 434

Projektový manažér

Mgr. Peter Stanislav

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 383

mobil: 0905 298 761

Projektový manažér

PaedDr. Peter Škerlík

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 383

mobil: 0905 998 710

Projektový manažér

Ing. Marián Matvej

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 380

mobil: 0915 963 031

Projektový manažér

Mgr. Katarína Matvejová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 380

mobil: 0907 801 473

Projektový manažér

Ing. Leopold Miženko

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 051/ 7465 381

mobil: 0905 998 711

 

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov