DANUBE WOOD(s) ROUTE

DANUBE WOOD(s) ROUTE

DANUBE WOODs ROUTE RGB Alpha

DANUBE WOOD(s) ROUTE

Bohatstvo dunajských lesov a drevené kultúrne dedičstvo (hmotné, nehmotné) - cesta k udržateľnému zelenému cestovnému ruchu zakotvenému v Európskej kultúrnej ceste dunajského dreva

Prečo sme sa spojili, aby sme vytvorili Dunajskú lesnú cestu?

Dunajský región sa môže pochváliť jedným z najbohatších lesných porastov v Európe vrátane rozsiahlych oblastí nedotknutých lesov. Tieto lesy sú domovom ohrozených druhov a poskytujú cenné ekosystémové služby, ktoré po stáročia udržiavajú miestne komunity. Rozmanité kultúrne dedičstvo lesov v regióne je základným zdrojom pre udržateľný rozvoj ekologického cestovného ruchu. Napriek svojmu potenciálu sa však drevené kultúrne dedičstvo a tradície v cestovnom ruchu nedostatočne využívajú, pričom sa vyskytujú problémy, ako je ničenie drevených artefaktov, nahrádzanie tradičných stavieb a miznutie tradičných remesiel. Chýbajú ekologické podnikateľské iniciatívy a udržateľné miestne hodnotové reťazce, ktoré by mohli podporiť "civilizáciu dreva" a posilniť ekoturizmus. Okrem toho mladí ľudia a potenciálni developeri si neuvedomujú hodnotu a príležitosti v oblasti drevárskeho remesla a zeleného cestovného ruchu. Biodiverzita lesov je ohrozená aj v dôsledku nedostatočného využívania tradičných druhov drevín.

Aké sú hlavné očakávané výsledky tohto 30-mesačného medzinárodného projektu?

Hlavným cieľom je zabezpečiť dlhodobo udržateľné využívanie a zhodnocovanie lesných zdrojov (prírodných) a dreveného dedičstva (kultúrneho) v podunajskej oblasti. Tieto zdroje sa využijú na rozvoj inovatívnych služieb a produktov pre udržateľný ekoturizmus, čím sa vytvorí kultúrna trasa Dunajské drevo, zakorenená v tradičných znalostiach. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť rozvoj vidieka v regióne. Cieľom projektu je vytvoriť strategický rámec, posilniť budovanie kapacít a zviditeľniť sa, aby sa uľahčilo zriadenie a propagácia kultúrnej trasy Dunajské drevo.

Kto sme?

Sedemnásť partnerov z jedenástich krajín bude 30 mesiacov spolupracovať na vytvorení a realizácii nadnárodnej siete Dunajské drevo.

Rozpočet:
Spolu: 2.919.087,50 EUR
Interreg príspevok: 2.919.087,50 EUR

Podporené programom Danube Region

Programová priorita: Sociálnejší Dunajský región

Špecifický cieľ 3.3: Sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom dedičstva, kultúry a cestovného ruchu

Trvanie projektu: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2026

Pre viac informácií navštívte

www.interreg-danube.eu/projects/danube-woodsroute

Hlavný Partner:

BSC, Business support centre L.t.d.,Kranj

Mrs. Helena Cvenkel

E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

T: +38642817239

Cesta Staneta Žagarja 37

4000 Kranj

Slovenia

Projektový Partner:

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Artúr Benes

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov

Tento projekt je podporovaný v rámci programu Interreg Danube region a spolufinancovaný Európskou úniou.

Danube Woods Route project poster ARR SJ

Ďaľšie informácie

  • Program: Danube Region
  • Trvanie projektu: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2026

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov