Projekty

Posilňovanie vzťahov medzi PL a SK hasičskými zbormi

 

Názov projektu:

Posilňovanie vzťahov a výmena skúseností medzi poľskými a slovenskými hasičskými zbormi

Číslo projektu:  PL-SK/PO/IPP/III/018
Program:  Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
Prioritná os:  III. Podpora miestnych iniciatív
Trvanie projektu:  01. 10 2013 – 30. 06.2014
Rozpočet projektu:  35 288,00 €
Spolufinancovanie z ERDF:  29 994,80 €
Národné spolufinancovanie:  3 528,80 €
Rozpočet ARR PSK:  1 764,40 €
Vedúci partner projektu:  Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Partneri projektu: - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Slovensko
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Poľsko
Hlavný cieľ:

Zintenzívnenie a skvalitnenie spolupráce hasičských a záchranných

v slovensko-poľskom prihraničnom regióne prostredníctvom výmeny skúseností

a utužovaním priateľských

Aktivity:

- Výmena skúseností a vedomostí medzi poľskými hasičskými zbormi a tvorba spoločných postupov prosteredníctvom spoločných odborných aktivít.

- Posilnenie formálnych a neformálnych vzťahov medzi profesionálnymi a dobrovoľníckymi hasičskými zbormi.

- Zvýšenie povedomia verejnosti o práci požiarnych zborov prostredníctvom propagačných aktivít.

Odkazy na weby partnerov:  
Kontakt:

Mgr. Matúš Goč

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Viac z tejto kategórie: DANUBE WOOD(s) ROUTE »

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov