VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Vyššie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Velky Saris, lavky pre pesich a cyklistov a Dopravne znacenie cyklotras v meste Velky Saris vratane cyklopristreskov a cyklostojany
Ucebne A - Zateplenie obvodoveho plasta, Gymnazium Humenne
Lavky pre pesich, cyklistov a Dopravne znacenie cyklotras v meste Velky Saris vratane cyklopristreskov a cyklostojany.
Snina – zateplenie stresneho plasta, instalacia fotovoltaickych panelov na SPS
SVIDNIK – ZATEPLENIE MS ul. Generala Svobodu
Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie
VYSVETLENIE SP č. 1 - SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ ul. Generála Svobodu
Velky Saris - lavky pre pesich a cyklistov a Dopravne znacenie cyklotras v meste Velky Saris vratane cyklopristreskov a cyklostojany
 
 
Powered by Phoca Download

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov