Aktuality

ONLINE súťaž nápadov Doporučený

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu podporeného Medzinárodný Vyšehrádskym Fondom pod názvom "THE BRAIN FACTORY" realizuje národné kolo medzinárodnej online súťaže start - upov, do ktorej sa môže zapojiť každý s inovatívnym nápadom. Tvoj nápad sa môže týkať akejkoľvek oblasti, avšak mal by byť unikátny a realizovateľný. Neváhaj a prihlás sa do 15.06.2016 na stránke www.brainfactory.hu a najlepšie 3 nápady získajú vecnú odmenu v hodnote 300eur a postúpia do medzinárodného kola krajín V4, kde získajú nielen peňažnú výhru, ale hlavne nové kontakty a odbornú podporu pre realizáciu svojho nápadu. Súťaž trvá do 15.06.2016

Facebook: www.facebook.com/BrainfactoryV4, Tel.: 051/7465 388, 051/7465 389

Naposledy zmenenéštvrtok, 22 september 2016 08:46

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov